28. mai 2024

Årsmøtet i år ble gjennomført digitalt på zoom på grunn av Covid 19.

Bjørn Olsen var digital leder sånn at det skulle gå så smurt som mulig
under møtet.

Det var 13 stykker som dukket opp på skjermen, men på grunn av digitale
problemer for Ivar Hansen så ble vi 12 stykker som gjennomførte møtet.

Eirik Hiim Titland ble valgt til møteleder og innkalling og saksliste ble godkjent.

Vi åpnet med “den glade vandrer” som ble spilt i bakgrunnen mens vi prøvde så
godt vi kunne å synge med.

Årsrapporten ble opplest av styremedlem Ronny Pettersen.
Årsrapporten ble godkjent uten merknader.
Årsregnskapet ble lagt frem av varamedlem Kihm Andersen og viste denne gang
Et driftsoverskudd på kr 10 800,01.
Egenkapitalen blir da på 38 764,63 noe som viser at vi har en god og sunn drift. Regnskapet ble godkjent uten merknader.

Valg av styret ble gjort via digital avstemming og alle som satt i styret ble gjenvalgt.

Det kom inn et forslag om å gi 1000 pund til Boltons ungdomsakademi og dette ble
godkjent. Eirik har vært I kontakt med Ian Evatt som sender oss en stor takk og som skal komme med mer informasjon om hvordan vi kan få sendt over pengene i praksis.

Møtet ble avsluttet med kake som Eirik Hiim Titland hadde fått ordnet med jubileums logo.
(kun de 4 som var tilstede hos Eirik fikk smake).

Takk til alle som kunne stille på årsmøte!

Mvh
Styremedlem Ronny Pettersen

Oppdag mer fra Trotters online

Abonner nå for å fortsette å lese og få tilgang til hele arkivet.

Fortsett å lese