2. juni 2023

Trotters online

Bolton Wanderers Supporters Club Norway

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016

Fra årsmøtet/banketten 2015

Fra årsmøtet/banketten 2015
Fra årsmøtet/banketten 2015

Herved er dere invitert til årsmøte. Det blir i Bolton, lørdag 24. september, kl. 20.00 på Millstone.

1. GODKJENNING AV INNKALLING, VALG AV ORDSTYRER
2. ÅRSRAPPORT
3. ÅRSREGNSKAP
4. INNKOMNE FORSLAG.
5. VALG FOR 2015/16

Her kan du laste ned årsrapporten, resultatregnskapet og balansen.