16. april 2024

MØTEREFERAT BWSCN ÅRSMØTET 2022

Referat fra

Årsmøtet i BWSCN 2022

Årsmøtet ble avholdt i den 29.10.2022 på Holiday Inn Bolton Centre. Til stede var 20 medlemmer inklusiv vår ambassadør og æresmedlem Stephen James. I tillegg hadde vi tre gjester: Sekretær i BWFC Supporters Trust Ian Bridge, BWSCN-venn Lou og hennes sønn Jordan.

Leder Eirik Hiim Titland åpnet møtet med å presentere gjester. Svein var oppsanger på første vers av «Den glade vandrer» før årsmøtet gikk over i formell form.

Leder Eirik Hiim Titland ble enstemmig valgt til ordstyrer for årsmøtet, og ledet ordet til de respektive representantene igjennom hele agendaen.

Innkalling til Årsmøtet ble enstemmig godkjent.

Sekretær Petter leste igjennom årsrapporten, som ble enstemmig godkjent. Avsnittet om supportercupen høstet stor applaus (Thank you Steve for the applause-boost) etter opplesning av alle deltakernes navn som sikret historiske bronsemedaljen. Årsrapporten ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

Kasserer Ole Peder Østby gikk igjennom regnskap for både 2020 og 2021. Begge ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

Valgkomiteens leder Svein Jensen leste opp komitéens forslag til videre styresammensetning som ble enstemmig godkjent:

Styreleder: Eirik Hiim Titland (Gjenvalgt)

Sekretær: Petter Thorvaldsen (Gjenvalgt)

Kasserer: Ole Peder Østby (Gjenvalgt)

Styremedlem: Ronny Pettersen (Gjenvalgt)

Varamann 1: Kihm Andersen (Gjenvalgt)

Varamann 2: Stian Svabø (Ny)

Valgkomite: Svein Jensen (Gj.v) 

og Ivar Hansen (Ny)

Revisor-posten ble fjernet etter ønske var vår tidligere revisor Kåre Østby. Da vi nå har autorisert regnskapsførsel av Stian Østby, ser vi ikke noe grunnlag for å finne ny revisor nå. Skulle klubben ekspandere og bli betydelig større vil dette revurderes.

Vi hadde to innkomne saker: Den første saken var innsendt av Sekretær Petter Thorvaldsen og omhandlet mangelen på president i BWSCN. Hans konkrete forslag om at styret skal sende forespørsel til Jón Daði Böðvarsson ble enstemmig godkjent.

Sak to var ikke noe sak, men en hyggelig høyttalende telefon fra Edgar, som dessverre ikke kunne delta på årets jubileumstur. Edgar ga tydelig uttrykk for hva disse fellesturene betyr for han, og at han så gjerne skulle vært med. At han var savnet og at alle satt pris på denne hilsenen ble enstemmig godkjent.

Den formelle delen av årsmøtet ble avsluttet med andre vers av «Den glade vandrer» og ordstyrer takket for tilliten på vegne av de innvalgte i styret.

BWSCN nettbaserte tippekonkurranse ble forrige sesong vunnet av Preben Jacobsen som nærmest fikk velge sin premie selv. Valget falt på en pint Guinness. Premien ble ærbødig overlevert av kasserer Østby.

Videre tok styreleder ordet og takket Stephen James, på vegne av oss alle, for alt arbeidet han har lagt ned for BWSCN. Spesielt med tanke på planlegging av fellesturen. (Turen til Birmingham gikk helt smertefritt, både med buss, parkering og billetter.  Møtelokalet var perfekt bygget opp og dekorert, og tur/retur Unibol i luksusbuss ble en opplevelse for minnebøkene.) Noen gaver ble det da til vår ambassadør, som fortjener all den ros og takk som er mulig å gi. De andre engelske gjestene fikk hver sin bordbjelle med norske flagg som de kunne ringe med om de trengte noe påfyll. Disse kunne vært benyttet oftere.

Etter denne seansen fikk Ian Bridge ordet. Han fortalte veldig interessant og informativt om Trustens start og viktigheten av å ha en supportermasse i ordnede former som kan bidra til å holde ro og stabilitet i fotballklubben.

Deretter ble det servert forretter, påfulgt av tre valgfrie hovedretter og toppet med flere varianter kake og kaffe.

Ronny Pettersen styrte deretter klubbens første jubileumsquiz. Vi fikk fine premier fra BWFC til alle vinnerne på et bord. Det ble gjerne ikke overraskende at det var bordet med våre engelske venner som gikk av med seieren etter fullt hus på quizen.

Etter premieutdelingen var det klart for hygge utover kvelden.  Alle hadde fått utdelt små BWSCN-jubileumsglass som ble omhyggelig benyttet hele kvelden.

Takk til alle som deltok.

 

Referent 01711-22 E.H T

 

Full reiserapport vil komme fra vårt mangeårige medlem Simen Romslo, som endelig tok steget og kastet seg på en fellestur til Bolton. Det er bare å glede seg til lesestoff i neste Trotters-blekke

PS: Var du med på turen og har noen gode bilder vi kan ha i vårt felles album, setter vi pris på om vi kan få disse tilsendt på bolton.norge@gmail.com