18. april 2024

Takk til alle som deltok på Årsmøtet 2020

Vi skulle feire vårt 25årsjubileum stort i Bolton i år. Slik ble det dessverre ikke grunnet koronasituasjonen.

Men Årsmøtet ble likevel gjennomført. Denne gang digitalt.

Dette fungerte faktisk veldig bra for oss som hadde testet ut teknikken på forhånd. Vi ble 12 mann inklusive Steve i Bolton (ingen kvinner). Kunne vært 13 men Ivar Hansen slet litt med å få lyd i sin ende og måtte tilslutt gi opp.

Vi savnet selvsagt alle de som vanligvis er med på årsmøtene i Bolton. Spesielt uvant å ikke ha hverken Ole Peder eller Petter tilstede. De hadde begge gode grunner til fravær.

Møtereferat kommer fra styremedlem Ronny Pettersen. Men kort fortalt var det kun en sak som ble stemt over og det var om vi skulle gi £1.000,- til Boltons ungomsakademi. Dette ble vedtatt med god margin på avstemningen.

Ellers ble det gjenvalg over hele linja.

Takk for oppmøte til dere, og tusen takk for tilliten på vegne av hele det gjenvalgte styret i BWSCN.

Espen Flage, Eirik Hiim Titland, Ronny Pettersen og Kihm Andersen sammen under årets årsmøtet hos Eirik.